100 Câu Đố Vui Về Các Vị Vua Của Nước Ta

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi Trùm, Thg 7 17, 2017.

 1. Trùm

  Trùm Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  833
  1. Vua nào mặt sắt đen sì?

  2. Vua nào trong buổi hàn-vi ở chùa?

  3. Tướng nào bẻ gậy phò vua?

  4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông?

  5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng?

  6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hóa giang?

  7. Kiếm ai trả lại rùa vàng?

  8. Súng ai rền ở Vũ-Quang thuở nào?

  9. Còn ai đổi mặc hoàng-bào? 10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai?

  11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài?

  12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương?

  13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương?

  14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?

  15. Anh hùng đại thắng Đống-Đa?

  16. Đông du khởi xướng, bôn ba những ngày? 17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây?

  18. Hồng-Sơn liệp hộ triều Tây ẩn mình?

  19. Vua Bà lừng lẫy uy danh

  20. Ấu nhi tập trận cỏ tranh làm cờ?

  21. Vua nào nguyên-súy hội thơ?

  22. Hùng-Vương Quốc-tổ đền thờ ở đâu?

  23. Đại vương bẻ gãy sừng trâu?

  24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?

  25. Gíup vua dựng nghiệp xưng hùng?

  26. Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch-Đằng?

  27. Lý triều nổi tiếng cao tăng?

  28. Bình Ngô ai soạn bản văn lưu truyền?

  29. Mười ba liệt-sĩ thành Yên?

  30. Bỏ quan treo ấn tu tiên thuở nào?

  31. Ai sinh trăm trứng đồng bào?

  32. Bình Khôi chức hiệu được trao cho người?

  33. Tây Sơn có nữ tướng tài?

  34. Cần Vương chống Pháp bị đầy xứ Xa?

  35. Tổ ngành Hát Bộ nước nhà?

  36. Khúc ngâm chinh-phụ ai là tác nhân?

  37. Vua nào sát hại công thần?

  38. Nhà văn viết chuyện Tố Tâm trữ tình?

  39. Thái-Nguyên chống Pháp dấy binh?

  40. Hà-Ninh tổng-đốc vị thành vong thân?

  41. Vua nào mở nghiệp nhà Trần?

  42. Nêu gương hiếu-tử diễn âm lưu truyền?

  43. Công lao văn-học Nguyễn Thuyên?

  44. Lừng danh duyên hải dinh-điền là ai?

  45. Nhà thơ sông Vị biệt tài?

  46. Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa?

  47. Ngày nào kỷ-niệm Đống Đa?

  48. Biên thùy tiễn-biệt lời cha dặn-dò?

  49. Mê-Linh xây dựng cơ đồ?

  50. Bến Hàm Tử bắt quân thù xâm lăng?

  51. Húy danh hoàng-đế Gia-Long?

  52. Tướng nào hương khói lăng ông thuở giờ?

  53. Rồng thiêng kết nghĩa Âu-Cơ?

  54. Thánh Trần nay có đền thờ ở đâu?

  55. Đời nào có chức Lạc-Hầu?

  56. Tướng Châu-văn-Tiếp ở đâu bỏ mình?

  57. Danh nho thường gọi Trạng Trình?

  58. Cha con cùng quyết hy-sinh với thành?

  59. Đầm Dạ-Trạch nức uy danh?

  60. Sớ dâng chém nịnh không thành từ quan?

  61. Công thần vì rắn mắc oan?

  62. Ai mời bô lão dự bàn chiến-tranh?

  63. Vua nào dòng dõi Đế-Minh?

  64. Vĩnh-Long thất thủ liều mình tiết trung?

  65. Ngày nào trảy hội đền Hùng?

  66. Ngày nào sông Hát, Nhị Trưng trầm mình?

  67. Núi nào ngự trị Sơn Tinh?

  68. Sông nào ghép lại bút danh thi hào?

  69. Gốc ngờ uồn hai chữ "đồng bào"?

  70. Bôn ba tổ-chức phong trào Đông-Du?

  71. Hùm thiêng trấn đóng chiến khu?

  72. Vua nào thành lập hội thơ Tao-Đàn?

  73. Dẹp Thanh giữ vững giang sơn?

  74. Thiết triều nằm lả, khiến tàn nghiệp Lê?

  75. Hóa giang giữ trọn lời thề?

  76. Mười năm kháng chiến chẳng nề gian lao?

  77. Móng rùa thần tặng vua nào?

  78. Bình Chiêm, dẹp Tống, Lý trào nổi danh?

  79. Dâng vua sách lược trị bình?

  80. Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen?

  81. Người Tàu dựng đất Hà-Tiên?

  82. Họ Lương chống Pháp, Thái-Nguyên bỏ mình?

  83. Quy-Nhơn thất thủ, quyên sinh?

  84. Lê triều sử-ký soạn thành, họ Ngô?

  85. Công thần mà bị quật mồ?

  86."Vân Tiên" tác giả lòa mù là ai?

  87. Đại-Từ nổi tiếng tú tài?

  88. Đem nghề in sách miệt mài dạy dân?

  89. Dâng vua cải cách điều trần?

  90. Sánh duyên công chúa Ngọc-Hân, vua nào?

  91. Thi nhân nổi loạn họ Cao?

  92. Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai?

  93. Họ Phan lãnh ấn khâm-sai?

  94. Phòng khuê vọng tiếng thuyền chài, tương-tư?

  95. Đông y lừng tiếng danh sư?

  96. Lời thề diệt địch bên bờ Hóa giang?

  97. Vân-Đồn ai thắng danh vang?

  98. Am Mây ẩn dật chẳng màng lợi danh?

  99. Mùa xuân nào phá quân Thanh?

  100. Năm nào tên nước đổi thành Việt-Nam?
   
Trả lời qua Facebook

Chia sẻ trang này